AKIT
English Eesti

audit scope

auditi käsitlusala

Õ:skoop käsitlusala tähenduses on poolkeelsuse ilming

olemus
auditi ulatuse määrang:
- füüsilised asukohad
- auditeeritavad allüksused
- auditeeritavad tegevused
- auditeeritavad protsessid
- kaetav ajavahemik

ISO 9000, 19011, ISO/IEC 27000 jt:
auditi ulatus ja piirid

juhiseid
http://www.auditserve.com/Audit-General/ProposedITAuditScopetoSupporttheAnnualFina/tabid/201/Default.aspx

https://www.linkedin.com/pulse/audit-determining-scope-work-farhan-ali

https://sbscyber.com/resources/scoping-your-it-audit-based-on-risk

https://summitcl.com/it-audit-scope-required-of-external-auditors-of-financial-institutions/