AKIT
English Eesti

aggregate (1)

agregaat

ühend, kogum või liitum mitmesuguses valdkonnast ja kontekstist sõltuvas tähenduses, sealhulgas andmeaitades