AKIT
English Eesti

data aggregation

andmete agregeerimine

olemus
eri allikatest kogutud andmete töötlus nende väljendamiseks koondkujul, mis võib tuua nähtavale uut teavet

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=bDwF-TOMtWw

https://classes.soe.ucsc.edu/cmpe259/Winter05/lectures/aggregation.pdf

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14223/aggreg.htm

näide
https://www.slideshare.net/jass91/data-aggregation-in-wireless-sensor-networks

turvalisus
- sellise koondkuju turvaklass võib olla kõrgem
- agregeeritud kuju võib tulla kasuks vastasele