AKIT
English Eesti

disaggregate

disagregaat, osand

olemus
disagregeerimise tulem

näide
alaliikideks jaotatud andmestik