AKIT
English Eesti

risk aggregation

riskide agregeerimine

ISO Guide 73: mitme riski ühendamine koguriski täielikumaks mõistmiseks