AKIT
English Eesti

algebraic number

algebraline arv

reaalarv r, mis rahuldab mingit täisarvuliste kordajatega algebralist võrrandit f ( r )=0