AKIT
English Eesti

algebraic number

algebraline arv

olemus
reaalarv \(r\), mis rahuldab
mingit täisarvuliste kordajatega algebralist võrrandit \(f ( r )=0\)