AKIT
English Eesti

at mark (1)

aadressimärk, mäu, @ (1)

Õ:inglise at väljendab kuulumist järgneva aadressi juurde, eesti kontorite "ätt" aga väljendab poolkeelsust; traditsiooniline märgi joonisest tulenev (vrd saksa Affenschwanz, soome apina/kissanhäntä/miukumauku, vene собака jms) suuliseks edastuseks kõlblik "mäu" väldib eksliku tõlgendamise aadressiosana

rakendused
(1) SMTP-meilipäises kasutajanime ja domeeninime eraldaja

(2) Interneti-ühenduse võimaluse, eriti WiFi sümbol

(3) programmikeeltes semantikareeglitest sõltuvas (enamasti mitteaadressilises) tähenduses

(4) mitmesuguses ingliskeelses kontekstis sõna at asendaja

(5) a-täht leetkeeles

erinevalt kommersmärgist @ ei ole märgi à sünonüüm