AKIT
English Eesti

at mark (1)

aadressimärk, mäu, @ (1)

Õ:inglise at väljendab kuulumist järgneva aadressi juurde, eesti kontorite "ätt" aga väljendab poolkeelsust; traditsiooniline märgi joonisest tulenev suuliseks edastuseks kõlblik "mäu" väldib eksliku tõlgendamise aadressiosana (vrd saksa Affenschwanz, soome apina/kissanhäntä/miukumauku, vene собака jms)

olemus
kontekstist sõltuva tähendusega erimärk,
erinevalt kommertsmärgist @ ei ole märgi à sünonüüm

rakendusi
- SMTP-meilipäises eraldab kasutajanime domeeninimest
- Interneti-ühenduse võimaluse, eriti WiFi sümbol
- programmikeeltes: enamasti mitteaadressilisena,
näiteks süntaktiliste metaandmete tähis Javas
- ingliskeelses kontekstis sõna at asendaja
- a-täht leetkeeles

vt ka
- kommertsmärk