AKIT
English Eesti

adverse action (2)

keeldumisotsus; keeldumine; tagasilükkamine

olemus
eitav otsus mingi taotluse kohta

näiteid
- krediidi andmisest keeldumine
- töötaja puhkusetaotluse tagasilükkamine