AKIT
English Eesti

anchor

ankur

olemus
kontekstist sõltuv sihi alus

(1) hüpermeediumis:
hüpermeediumsõlm,
mis on hüperlingi sihtkoht
https://root.cern.ch/TaligentDocs/TaligentOnline/DocumentRoot/1.0/Docs/books/DF/DF_148.html

(2) küljendamisel:
vormingukood,
mis hoiab graafika teksti juures
https://helpx.adobe.com/indesign/using/anchored-objects.html

(3) graafilises kasutajaliideses:
vormingukood,
mis joondab elemendi aknaosaga
https://stackoverflow.com/questions/24578843/anchoring-buttons-to-make-full-screen-application

vt ka
- ankurvõti