AKIT
English Eesti

augmentation (2)

paketi täiendamine

olemus
ISO/IEC 15408, CC:
ühe või mitme nõude lisamine paketile
=
addition of one or more requirement(s) to a package