AKIT
English Eesti

augmentation (2)

paketi täiendamine

CC: ühe või mitme nõude lisamine paketile