AKIT
English Eesti

augmentation (2)

paketi täiendamine

olemus
CC kontekstis:
ühe või mitme nõude lisamine paketile