AKIT
English Eesti

accidental sample

hõlpvalim

olemus
valim üldkogumi hõlpsalt kättesaadavast osast:
- mitterepresentatiivne
- ei võimalda statistilist üldistust
- võimaldab lähteuuringus hinnata meetodi sobivust jms

näide
ostjate küsitlemine kaupluses ainult hommikutunnil