AKIT
English Eesti

sample (1)

valim; võend

Õ:TÜ statistikasõnastik eelistab süsteemset valimit, mis võimaldab vastuoludeta sugulastermineid

ISO 3534: ühest või enamast valikuühikust koosnev üldkogumi alamhulk