AKIT
English Eesti

access (2)

pöördumine, pöördus

arvutialal

(2a) sisenemise või juurdepääsu taotlemine kontekstist sõltuvas tähenduses

(2b) talletatud informatsiooni lugemine või kirjutus, sealhulgas jada-, juhu-, rööp- või muu pöördusega