AKIT
English Eesti

random-access channel

juhupöörduskanal, RACH

olemus
võrgu või tugijaama poole pöördumise
kanal TDMA- ja CDMA-põhistes
traadita võrkudes (sealhulgas mobiilsides):
- algsünkroniseerimiseks
- ühiskasutuslik
- plaanimiseta, st põrkevõimalusega

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_channel

http://www.3g4g.co.uk/Tutorial/SK/sk_rach_procedure.html

http://www.rfwireless-world.com/Terminology/GSM-RACH-Random-Access-Channel.html

http://www.comlab.hut.fi/studies/3235/S-72.3235_2008_L6.pdf