access (1)

pääs; juurdepääs

Õ: (i) "pääs" hõlmab meetodit
sõltumata ta rakendusest
(sisse-, välja-, läbi-, juurdepääsu mõttes)
(ii) kohati juurdepääsu tähenduses käibel olev "ligipääs" on süsteemitu ja eksitav --
käsi seifi ees on raha LIGIDAL,
käsi seifis sees on raha JUURES;
vt ka juurdesõit, juurdevedu, juurdevool jms ÕS-is

olemus
kasutaja või programmi võime
olla interaktsioonis varaga

Wiktionary:
1. (uncountable) a way or means of approaching or entering; an entrance; a passage
3. (uncountable) the right or ability of approaching or entering; admittance; admission; accessibility
4. (uncountable) the quality of being easy to approach or enter
11. (uncountable, networking) connection to or communication with a computer program or to the Internet


ISO 22300:
õigusevaldajate võime kasutada teatud teenust või toodet või saada sellelt hüve
= ability of the rights holders to use or benefit from a certain service or product

eesmärgi näiteid
- lugeda või kirjutada andmeid
- saata võrgu kaudu sõnumeid
- siseneda teatud hoonesse või ruumi
- avada teatud kappi

vt ka
- algataja pääsuotsuseteave
- algatajaga seotud pääsuteave
- andmepääs
- andmesubjekti pääsuõigused
- ankeetpääsuga
- atribuudipõhine pääsu reguleerimine
- avariipääs
- diskretsionaarne pääsu reguleerimine
- eelispääs
- eripääsukava
- eripääsumehhanism, EAC
- füüsiline pääs
- identiteedi ja pääsuõiguste haldus
- IP-pääsuvõrk
- isiku osalus ja juurdepääs
- juurdepääs süsteemile või skeemile
- juurdepääsmatu
- juurpääs
- kaardi pääsukood, CAN
- kahaspääs
- kahjurpääsupunkt
- kaugpääs
- kaugpääsutroojan
- kirjutuspääs
- kontekstipõhine pääsu reguleerimine
- liht-pääsuautentimine
- lihtpääsumehhanism, BAC
- loogiline pääs
- loogilise pääsu meetmed
- lugemispääs
- mandatoorne pääsu reguleerimine
- meediumipääsu reguleerimise kiht, MAC
- operandi pääsuotsuseteave
- operandiga seotud pääsuteave
- otsepääsuga rünne
- parasiitpääs
- pääs autentimistõrkega
- pääs käsurea või kesta kaudu
- pääsu atribuutreguleerimine
- pääsu keerukus
- pääsu liik
- pääsu reguleerimine
- pääsu reguleerimise poliitika
- pääsu reguleerimise teave
- pääsu volitaja
- pääsuaadress, BSSID
- pääsuhaldus
- pääsukaart
- pääsukatse
- pääsukood
- pääsuleht
- pääsuloend
- pääsulogi
- pääsuluba (1)
- pääsuluba (2)
- pääsulüüs
- pääsumaatriks
- pääsumandaat
- pääsumeede
- pääsumehhanism
- pääsunimestik
- pääsuotsusefunktsioon
- pääsuotsuse täiturfunktsioon
- pääsuotsuseteave
- pääsuperiood
- pääsupoliitika
- pääsuprofiil
- pääsupunkt
- pääsupunktinimi
- pääsureegel
- pääsuregulaator
- pääsusertifikaat
- pääsutalong
- pääsutaotlus
- pääsutaotluse pääsuotsuseteave
- pääsutaotluse pääsuteave
- pääsutaotlusega seotud pääsuteave
- pääsutase
- pääsuteave
- pääsuteave algataja kohta
- pääsuteave operandi kohta
- pääsuteave sihtolemi kohta
- pääsuvaht
- pääsuvõrk
- pääsuvõti
- pääsuõigus
- pöördumine; pöördus
- raadiopääsuvõrk
- räsipääsrünne, PTH-rünne
- rollipõhine pääsu reguleerimine
- seirega pääs
- seireta pääs
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave
- sissehelistuspääs
- säilne pääsuotsuseteave
- teenusepääsupunkt
- tingimuspääsu süsteem
- ühtluspääs
- vaatamispääs
- vaba juurdepääs
- varipääs
- võrkupääsu reguleerimine
- võrkupääsuserver

Toimub laadimine

access (1)

pääs; juurdepääs

Õ: (i) "pääs" hõlmab meetodit
sõltumata ta rakendusest
(sisse-, välja-, läbi-, juurdepääsu mõttes)
(ii) kohati juurdepääsu tähenduses käibel olev "ligipääs" on süsteemitu ja eksitav --
käsi seifi ees on raha LIGIDAL,
käsi seifis sees on raha JUURES;
vt ka juurdesõit, juurdevedu, juurdevool jms ÕS-is

olemus
kasutaja või programmi võime
olla interaktsioonis varaga

Wiktionary:
1. (uncountable) a way or means of approaching or entering; an entrance; a passage
3. (uncountable) the right or ability of approaching or entering; admittance; admission; accessibility
4. (uncountable) the quality of being easy to approach or enter
11. (uncountable, networking) connection to or communication with a computer program or to the Internet


ISO 22300:
õigusevaldajate võime kasutada teatud teenust või toodet või saada sellelt hüve
= ability of the rights holders to use or benefit from a certain service or product

eesmärgi näiteid
- lugeda või kirjutada andmeid
- saata võrgu kaudu sõnumeid
- siseneda teatud hoonesse või ruumi
- avada teatud kappi

vt ka
- algataja pääsuotsuseteave
- algatajaga seotud pääsuteave
- andmepääs
- andmesubjekti pääsuõigused
- ankeetpääsuga
- atribuudipõhine pääsu reguleerimine
- avariipääs
- diskretsionaarne pääsu reguleerimine
- eelispääs
- eripääsukava
- eripääsumehhanism, EAC
- füüsiline pääs
- identiteedi ja pääsuõiguste haldus
- IP-pääsuvõrk
- isiku osalus ja juurdepääs
- juurdepääs süsteemile või skeemile
- juurdepääsmatu
- juurpääs
- kaardi pääsukood, CAN
- kahaspääs
- kahjurpääsupunkt
- kaugpääs
- kaugpääsutroojan
- kirjutuspääs
- kontekstipõhine pääsu reguleerimine
- liht-pääsuautentimine
- lihtpääsumehhanism, BAC
- loogiline pääs
- loogilise pääsu meetmed
- lugemispääs
- mandatoorne pääsu reguleerimine
- meediumipääsu reguleerimise kiht, MAC
- operandi pääsuotsuseteave
- operandiga seotud pääsuteave
- otsepääsuga rünne
- parasiitpääs
- pääs autentimistõrkega
- pääs käsurea või kesta kaudu
- pääsu atribuutreguleerimine
- pääsu keerukus
- pääsu liik
- pääsu reguleerimine
- pääsu reguleerimise poliitika
- pääsu reguleerimise teave
- pääsu volitaja
- pääsuaadress, BSSID
- pääsuhaldus
- pääsukaart
- pääsukatse
- pääsukood
- pääsuleht
- pääsuloend
- pääsulogi
- pääsuluba (1)
- pääsuluba (2)
- pääsulüüs
- pääsumaatriks
- pääsumandaat
- pääsumeede
- pääsumehhanism
- pääsunimestik
- pääsuotsusefunktsioon
- pääsuotsuse täiturfunktsioon
- pääsuotsuseteave
- pääsuperiood
- pääsupoliitika
- pääsuprofiil
- pääsupunkt
- pääsupunktinimi
- pääsureegel
- pääsuregulaator
- pääsusertifikaat
- pääsutalong
- pääsutaotlus
- pääsutaotluse pääsuotsuseteave
- pääsutaotluse pääsuteave
- pääsutaotlusega seotud pääsuteave
- pääsutase
- pääsuteave
- pääsuteave algataja kohta
- pääsuteave operandi kohta
- pääsuteave sihtolemi kohta
- pääsuvaht
- pääsuvõrk
- pääsuvõti
- pääsuõigus
- pöördumine; pöördus
- raadiopääsuvõrk
- räsipääsrünne, PTH-rünne
- rollipõhine pääsu reguleerimine
- seirega pääs
- seireta pääs
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave
- sissehelistuspääs
- säilne pääsuotsuseteave
- teenusepääsupunkt
- tingimuspääsu süsteem
- ühtluspääs
- vaatamispääs
- vaba juurdepääs
- varipääs
- võrkupääsu reguleerimine
- võrkupääsuserver

Palun oodake...

Tõrge

access (1)

pääs; juurdepääs

Õ: (i) "pääs" hõlmab meetodit
sõltumata ta rakendusest
(sisse-, välja-, läbi-, juurdepääsu mõttes)
(ii) kohati juurdepääsu tähenduses käibel olev "ligipääs" on süsteemitu ja eksitav --
käsi seifi ees on raha LIGIDAL,
käsi seifis sees on raha JUURES;
vt ka juurdesõit, juurdevedu, juurdevool jms ÕS-is

olemus
kasutaja või programmi võime
olla interaktsioonis varaga

Wiktionary:
1. (uncountable) a way or means of approaching or entering; an entrance; a passage
3. (uncountable) the right or ability of approaching or entering; admittance; admission; accessibility
4. (uncountable) the quality of being easy to approach or enter
11. (uncountable, networking) connection to or communication with a computer program or to the Internet


ISO 22300:
õigusevaldajate võime kasutada teatud teenust või toodet või saada sellelt hüve
= ability of the rights holders to use or benefit from a certain service or product

eesmärgi näiteid
- lugeda või kirjutada andmeid
- saata võrgu kaudu sõnumeid
- siseneda teatud hoonesse või ruumi
- avada teatud kappi

vt ka
- algataja pääsuotsuseteave
- algatajaga seotud pääsuteave
- andmepääs
- andmesubjekti pääsuõigused
- ankeetpääsuga
- atribuudipõhine pääsu reguleerimine
- avariipääs
- diskretsionaarne pääsu reguleerimine
- eelispääs
- eripääsukava
- eripääsumehhanism, EAC
- füüsiline pääs
- identiteedi ja pääsuõiguste haldus
- IP-pääsuvõrk
- isiku osalus ja juurdepääs
- juurdepääs süsteemile või skeemile
- juurdepääsmatu
- juurpääs
- kaardi pääsukood, CAN
- kahaspääs
- kahjurpääsupunkt
- kaugpääs
- kaugpääsutroojan
- kirjutuspääs
- kontekstipõhine pääsu reguleerimine
- liht-pääsuautentimine
- lihtpääsumehhanism, BAC
- loogiline pääs
- loogilise pääsu meetmed
- lugemispääs
- mandatoorne pääsu reguleerimine
- meediumipääsu reguleerimise kiht, MAC
- operandi pääsuotsuseteave
- operandiga seotud pääsuteave
- otsepääsuga rünne
- parasiitpääs
- pääs autentimistõrkega
- pääs käsurea või kesta kaudu
- pääsu atribuutreguleerimine
- pääsu keerukus
- pääsu liik
- pääsu reguleerimine
- pääsu reguleerimise poliitika
- pääsu reguleerimise teave
- pääsu volitaja
- pääsuaadress, BSSID
- pääsuhaldus
- pääsukaart
- pääsukatse
- pääsukood
- pääsuleht
- pääsuloend
- pääsulogi
- pääsuluba (1)
- pääsuluba (2)
- pääsulüüs
- pääsumaatriks
- pääsumandaat
- pääsumeede
- pääsumehhanism
- pääsunimestik
- pääsuotsusefunktsioon
- pääsuotsuse täiturfunktsioon
- pääsuotsuseteave
- pääsuperiood
- pääsupoliitika
- pääsuprofiil
- pääsupunkt
- pääsupunktinimi
- pääsureegel
- pääsuregulaator
- pääsusertifikaat
- pääsutalong
- pääsutaotlus
- pääsutaotluse pääsuotsuseteave
- pääsutaotluse pääsuteave
- pääsutaotlusega seotud pääsuteave
- pääsutase
- pääsuteave
- pääsuteave algataja kohta
- pääsuteave operandi kohta
- pääsuteave sihtolemi kohta
- pääsuvaht
- pääsuvõrk
- pääsuvõti
- pääsuõigus
- pöördumine; pöördus
- raadiopääsuvõrk
- räsipääsrünne, PTH-rünne
- rollipõhine pääsu reguleerimine
- seirega pääs
- seireta pääs
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave
- sissehelistuspääs
- säilne pääsuotsuseteave
- teenusepääsupunkt
- tingimuspääsu süsteem
- ühtluspääs
- vaatamispääs
- vaba juurdepääs
- varipääs
- võrkupääsu reguleerimine
- võrkupääsuserver

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!