AKIT
English Eesti

security pass

pääsuluba (2)

olemus
volitus füüsiliselt pääseda reguleeritavale alale

võrdle
- teabeluba