AKIT
English Eesti

dial-up access

sissehelistuspääs

olemus
pääs võrku või süsteemi (eeskätt Internetti) modemi ja üldkasutatava telefonivõrgu kaudu, selleks määratud numbrile helistades

täpsemalt
https://www.slideshare.net/TittuAnna/methods-of-connecting-internet

https://www.slideshare.net/hazirma/b1-topic-3212-the-internet-connection-latest

https://www.slideshare.net/s1180179/dialup