AKIT
English Eesti

individual participation and access

isiku osalus ja juurdepääs

olemus
ISO/IEC 29100 nõue: isikuandmesubjekt peab saama
- autenditava juurdepääsu oma isikutuvastusteabele
(kui seda ei keela kohaldatav õigusakt) ning
- võimaluse parandada ja kõrvaldada vigaseid või puudulikke andmeid