AKIT
English Eesti

piggybacking (1)

varipääs

olemus
juurdepääs süsteemile
teise kasutaja seadusliku seansi pausides,
kui järelevalveta süsteem pole lukustatud

ISO/IEC 2382, piggyback entry:
volitamatu juurdepääs andmetöötlussüsteemile
volitatud kasutaja seadusliku ühenduse kaudu
=
unauthorized access to a data processing system via an authorized user's legitimate connection

vt ka
- kannul sisenemine
- parasiitpääs