AKIT
English Eesti

piggybacking (1)

varipääs

olemus
juurdepääs süsteemile
teise kasutaja seadusliku seansi pausides,
kui järelevalveta süsteem pole lukustatud

vt ka
- kannul sisenemine
- parasiitpääs