AKIT
English Eesti

session (1)

seanss

Õ:sessioon (näiteks eksamisessioon)
hõlmab pikemat ja katkelist perioodi
ning on seansi tähenduses eksitav

olemus
suhteliselt lühiajaline (millisekunditest tundideni)
katkematu tegevusüksus, näiteks
- arvuti kasutamise seanss
- fotoseanss
- kinoseanss
- sideseanss
- spiritismiseanss
andmesides:
omavahel seotud sõnumivahetuste sari

standardmääratlusi
ISO 8777:
kõik tehingud kasutaja ja süsteemi vahel
sisselogimisest väljalogimiseni
= all transactions between user and system from logon to logoff

ISO/IEC 2382:
ajavahemik, mille kestel
arvutikasutaja saab suhelda interaktiivse süsteemiga,
tavaliselt sisselogimisest väljalogimiseni
= period of time during which a user of a computer can communicate with an interactive system, usually equal to elapsed time between logon and logoff

ISO/IEC 2382:
kõik toimingud arvutivõrgus
ühenduse loomise, säilitamise ja lahutamise ajal
= all the activities which take place during the establishment, maintenance and release of a connection in a computer network

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Session_(computer_science)

https://en.wikipedia.org/wiki/Login_session

https://en.wikipedia.org/wiki/Session_(web_analytics)

vt ka
- HTTP-seanss
- kaitstud seanss
- seansi identifikaator
- seansiennustus
- seansihaldus
- seansijuhtimine
- seansikaaperdus
- seansikiht
- seansimürgitus
- seansinuusutus
- seansipaljastus
- seansipete
- seansipiirikontroller
- seansisüst
- seansivõti