AKIT
English Eesti

session layer

seansikiht

Õ:seanss on lühike (sekundi murdosadest tundideni),
sessioon on pikk (kestab päevi)

olemus
OSI mudeli 5. kiht:
- mehhanism lõppkasutajate
rakendusprotsesside vahelise
poolpüsiva dialoogiseansi
avamiseks, sulgemiseks ja halduseks
- iga sideseanss koosneb
päringutest ja vastustest
kohalike ja kaugrakenduste vahel
- TCP/IP-mudelis jagunevad
seansiteenused rakenduskihile ja transpordikihile

ISO/IEC 2382:
kiht, mis annab vahendid
koostalitlevate esitussubjektide
dialoogi korralduseks ja sünkroniseerimiseks
ning nende andmevahetuse halduseks
= the layer that provides the means necessary for cooperating presentation entities to organize and synchronize their dialog and to manage their data exchange

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/9322/session-layer

https://en.wikipedia.org/wiki/Session_layer

https://study.com/academy/lesson/session-layer-of-the-osi-model-functions-protocols-examples.html

https://www.youtube.com/watch?v=_yWXF5zpUSU

https://eembdersler.files.wordpress.com/2011/02/week09-sessionlayer-2010514060-fatihsurer.pdf

https://web.cs.wpi.edu/~cs513/s07/week11-session.pdf

https://studentstudyhub.com/wp-content/uploads/2013/12/section-D.pdf

turvalisus
http://bladesecurity.blogspot.com/2013/09/layer-5-attacks-session-layer-attacks.html

https://www.owasp.org/index.php/Transport_Layer_Protection_Cheat_Sheet