AKIT
English Eesti

piggybacking (2)

parasiitpääs

olemus
pääs Internetti
kellelegi teisele kuuluva pääsupunkti kaudu
ilma tema ja/või teenuseandja nõusolekuta

vt ka
- varipääs