AKIT
English Eesti

context-dependent access control

kontekstipõhine pääsu reguleerimine