AKIT
English Eesti

application project

rakenduseprojekt

Õ:"rakendusprojekt" on rakenduslik projekt,
erinevalt näiteks kontseptuaalsest

olemus
ISO/IEC 27034:
ettevõtmine rakenduse saamiseks
- ettemääratud ressursside ja nõuete põhjal
- määratletud alustus- ja lõpetuskriteeriumidega
- hõlmab rakenduse kogu elutsüklit