AKIT
English Eesti

application project

rakenduseprojekt

Õ:"rakendusprojekt" on rakenduslik projekt, erinevalt näiteks kontseptuaalsest

ISO/IEC 27034: rakenduse kogu elutsüklit hõlmavate määratletud alustus- ja lõpetuskriteeriumidega ettevõtmine rakenduse saamiseks kooskõlas spetsifitseeritud ressursside ja nõuetega