AKIT
English Eesti

API key

API võti

olemus
API kutses edastatav kood:
- identifitseerib kutse allika, st
programmi, selle väljatöötaja või selle kasutaja
- sageli ühtlasi autentimisvahend
- sisu sõltub väljaandjast ja sihtteenustest