AKIT
English Eesti

API key

API võti

API kutses edastatav kood, identifitseerib kutse allika (kutsuva programmi, ta väljatöötaja või ta kasutaja); sageli ühtlasi autentimisvahend; täpne sisu sõltub väljaandjast ja sihtteenustest