AKIT
English Eesti

API key

API võti

olemus
API kutses edastatav kood:
- identifitseerib kutse allika, st
programmi, selle väljatöötaja või selle kasutaja
- sageli ühtlasi autentimisvahend
- sisu sõltub väljaandjast ja sihtteenustest
=
a code used to identify and authenticate an application or user

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface_key

https://apipheny.io/what-is-an-api-key/