AKIT
English Eesti

AH

AH

(= Authentication Header, "autentimispäis)

olemus
protokollistiku IPsec koostisse kuuluv protokoll:
- IP-pakettide tervikluse ja allika autentimise tagamiseks ühenduseta edastusel,
- sõnumiautentimiskoodi ja salajase võtme abil
- saab panna järjenumbriväljaga kaitsma taasesitusrünnete eest
- transpordirežiimis järgneb AH-päis IP-päisele
- tunnelirežiimis luuakse uued IP-päised välistesse IP-päistesse

vorming
http://www.tcpipguide.com/free/diagrams/ipsecahformat.png

https://www.researchgate.net/profile/Riaz_Khan10/publication/297336095/figure/fig1/AS:558684921135104@1510212273046/Authentication-Header-Format.png

ülevaade
http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/data_communications/Authentication_Header.pdf

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc4302