AKIT
English Eesti

AH

AH

(= Authentication Header, "autentimispäis)

olemus
protokollistiku IPsec koostisse kuuluv protokoll IP-pakettide tervikluse ja allika autentimise tagamiseks ühenduseta edastusel, sõnumiautentimiskoodi ja salajase võtme abil;
on konfigureeritav ka järjenumbrivälja abil kaitsma taasesitusrünnete eest; transpordirežiimis järgneb AH-päis IP-päisele, tunnelirežiimis luuakse uued IP-päised ja kasutatakse neid välistes IP-päistes

vorming
http://www.tcpipguide.com/free/diagrams/ipsecahformat.png

http://www.allsyllabus.com/aj/note/Computer_Science/Computer%20Networks%20-%20II/Unit5/Authentication%20Header%20(AH).php

ülevaade
http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/data_communications/Authentication_Header.pdf

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc4302