AKIT
English Eesti

data origin authentication

andmeallika autentimine

ISO 7498, 9798, ISO/IEC 11770, 13888, 18014 jt: kinnituse otsimine sellele, et andmete väidetav allikas on nende tegelik allikas