AKIT
English Eesti

data subject

andmesubjekt

määratlusi
(a) standardites
ISO/TS 14441, 25237:
isik, kelle kohta käivad andmed
ISO/TS 14265, 17975, ISO 22857:
identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik,
kes on isikuandmete subjekt
ISO/TR 14292:
elus isik, kes on isikuandmete subjekt
ISO 5127:
isik, kelle kohta kirjendatakse isikuandmed
ISO/IEC 30124:
isik, kes on isikuandmete subjekt
(b) õigusaktides
Eesti isikuandmete kaitse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011
isik, kelle isikuandmeid töödeldakse
GDPR, Art.4:
identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik,
kellega on seotud isikuandmed

andmesubjekti õigused
https://www.gonvarri.com/wp-content/uploads/2020/02/Data-Subject-Rights-Management-Procedure-GDPR_anonym.pdf

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_art_23gdpr_20200602_en.pdf

https://arxiv.org/pdf/1905.13005.pdf

vt ka
- biomeetriaandmesubjekt
- isikuandmesubjekt