AKIT
English Eesti

avatar

avatar

olemus
kasutaja graafiline esitis:
- mängudes ruumilisena
- foorumitel ikoonina

ISO/IEC 19774:
tegelikku esindav virtuaaltegelane

ISO/IEC 27032:
küberruumis osaleja esitus:
- võidakse nimetada ka isiku teiseks minaks
- võib vaadelda ka kasutajat kehastava objektina

näiteid
https://avatars.alphacoders.com/avatars/highest_rated

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vectors/avatar-database-vectors

https://www.gettyimages.com/photos/video-game-avatar?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=video%20game%20avatar

vt ka
- gravatar