cyberspace

küberruum

(sõna algallikas on küberpunki
klassiku William Gibsoni "Neuromancer"
http://lib.ru/GIBSON/neuromancer.txt)

olemus
(a) populaarne
virtuaalne keskkond (peamiselt) Internetis, luuakse
inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga,
sageli Interneti sünonüüm;
koondumine suhtlusrühmadesse paneb osalejad
käituma kõiki oma naabreid tundvate külaelanikena

Wiktionary:
1. a world of information accessed through the Internet
2. (by extension, somewhat dated) the Internet as a whole
3. (science fiction) a three-dimensional representation of virtual space in a computer network


(b) infoturbes, ISO/IEC 27032:
liitkeskkond, mis
tekitatakse inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga Internetis, sellega ühendatud
tehniliste vahendite ja võrkude abil,
ei eksisteeri mingil füüsilisel kujul
=
complex environment resulting from the interaction of people, software and services on the Internet by means of technology devices and networks connected to it, which does not exist in any physical form

(c) riikliku julgeoleku kontekstis
CNSSI 4009-2015:
üksteisest sõltuvate infotehnoloogia taristute võrk,
millesse kuuluvad Internet, sidevõrgud, arvutisüsteemid
ning sisseehitatud protsessorid ja kontrollerid elutähtsatel majandusaladel
=
the interdependent network of information technology infrastructures that includes the Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers in critical industries

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Introduction%20to%20the%20Concept%20of%20IT%20Security.pdf

http://minerva.mic.ul.ie/vol5/cyberspace.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/549291/20160720-Cyber_Primer_ed_2_secured.pdf

https://www.vskills.in/certification/tutorial/security/cyber-security/international-cyberspace-laws/

https://ecir.mit.edu/sites/default/files/documents/%5BChoucri%5D%20Emerging%20Trends%20in%20Cyberspace-Dimensions%20%26%20Dilemmas.pdf

https://www.cybintsolutions.com/10-cybersecurity-trends-to-watch/

vt ka
- küber-
- küberturvalisus
- virtuaalreaalsus

Toimub laadimine

cyberspace

küberruum

(sõna algallikas on küberpunki
klassiku William Gibsoni "Neuromancer"
http://lib.ru/GIBSON/neuromancer.txt)

olemus
(a) populaarne
virtuaalne keskkond (peamiselt) Internetis, luuakse
inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga,
sageli Interneti sünonüüm;
koondumine suhtlusrühmadesse paneb osalejad
käituma kõiki oma naabreid tundvate külaelanikena

Wiktionary:
1. a world of information accessed through the Internet
2. (by extension, somewhat dated) the Internet as a whole
3. (science fiction) a three-dimensional representation of virtual space in a computer network


(b) infoturbes, ISO/IEC 27032:
liitkeskkond, mis
tekitatakse inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga Internetis, sellega ühendatud
tehniliste vahendite ja võrkude abil,
ei eksisteeri mingil füüsilisel kujul
=
complex environment resulting from the interaction of people, software and services on the Internet by means of technology devices and networks connected to it, which does not exist in any physical form

(c) riikliku julgeoleku kontekstis
CNSSI 4009-2015:
üksteisest sõltuvate infotehnoloogia taristute võrk,
millesse kuuluvad Internet, sidevõrgud, arvutisüsteemid
ning sisseehitatud protsessorid ja kontrollerid elutähtsatel majandusaladel
=
the interdependent network of information technology infrastructures that includes the Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers in critical industries

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Introduction%20to%20the%20Concept%20of%20IT%20Security.pdf

http://minerva.mic.ul.ie/vol5/cyberspace.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/549291/20160720-Cyber_Primer_ed_2_secured.pdf

https://www.vskills.in/certification/tutorial/security/cyber-security/international-cyberspace-laws/

https://ecir.mit.edu/sites/default/files/documents/%5BChoucri%5D%20Emerging%20Trends%20in%20Cyberspace-Dimensions%20%26%20Dilemmas.pdf

https://www.cybintsolutions.com/10-cybersecurity-trends-to-watch/

vt ka
- küber-
- küberturvalisus
- virtuaalreaalsus

Palun oodake...

Tõrge

cyberspace

küberruum

(sõna algallikas on küberpunki
klassiku William Gibsoni "Neuromancer"
http://lib.ru/GIBSON/neuromancer.txt)

olemus
(a) populaarne
virtuaalne keskkond (peamiselt) Internetis, luuakse
inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga,
sageli Interneti sünonüüm;
koondumine suhtlusrühmadesse paneb osalejad
käituma kõiki oma naabreid tundvate külaelanikena

Wiktionary:
1. a world of information accessed through the Internet
2. (by extension, somewhat dated) the Internet as a whole
3. (science fiction) a three-dimensional representation of virtual space in a computer network


(b) infoturbes, ISO/IEC 27032:
liitkeskkond, mis
tekitatakse inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga Internetis, sellega ühendatud
tehniliste vahendite ja võrkude abil,
ei eksisteeri mingil füüsilisel kujul
=
complex environment resulting from the interaction of people, software and services on the Internet by means of technology devices and networks connected to it, which does not exist in any physical form

(c) riikliku julgeoleku kontekstis
CNSSI 4009-2015:
üksteisest sõltuvate infotehnoloogia taristute võrk,
millesse kuuluvad Internet, sidevõrgud, arvutisüsteemid
ning sisseehitatud protsessorid ja kontrollerid elutähtsatel majandusaladel
=
the interdependent network of information technology infrastructures that includes the Internet, telecommunications networks, computer systems, and embedded processors and controllers in critical industries

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Introduction%20to%20the%20Concept%20of%20IT%20Security.pdf

http://minerva.mic.ul.ie/vol5/cyberspace.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/549291/20160720-Cyber_Primer_ed_2_secured.pdf

https://www.vskills.in/certification/tutorial/security/cyber-security/international-cyberspace-laws/

https://ecir.mit.edu/sites/default/files/documents/%5BChoucri%5D%20Emerging%20Trends%20in%20Cyberspace-Dimensions%20%26%20Dilemmas.pdf

https://www.cybintsolutions.com/10-cybersecurity-trends-to-watch/

vt ka
- küber-
- küberturvalisus
- virtuaalreaalsus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!