AKIT
English Eesti

cyberspace

küberruum

(sõna algallikas on küberpunki
klassiku William Gibsoni "Neuromancer")

olemus
(a) populaarne tähendus
virtuaalne keskkond (peamiselt) Internetis, tekitatakse
inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga,
- sageli Interneti sünonüüm,
- koondumine suhtlusgruppidesse paneb osalejad
käituma kõiki oma naabreid tundvate külaelanikena

(b) infoturbes, ISO/IEC 27032:
liitkeskkond, mis
- tekitatakse inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga Internetis, sellega ühendatud
tehniliste vahendite ja võrkude abil
- ei eksisteeri mingil füüsilisel kujul

(c) riikliku julgeoleku kontekstis
NIST, 2013, põhineb DoD 2008. a.määratlusel:
infokeskkonna globaalne piirkond, mille moodustab
infosüsteemide üksteisest sõltuvate taristute võrk,
millesse kuuluvad Internet, sidevõrgud, arvutisüsteemid
ning sisseehitatud protsessorid ja kontrollerid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Introduction%20to%20the%20Concept%20of%20IT%20Security.pdf

http://minerva.mic.ul.ie/vol5/cyberspace.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/549291/20160720-Cyber_Primer_ed_2_secured.pdf

https://www.vskills.in/certification/tutorial/security/cyber-security/international-cyberspace-laws/

https://ecir.mit.edu/sites/default/files/documents/%5BChoucri%5D%20Emerging%20Trends%20in%20Cyberspace-Dimensions%20%26%20Dilemmas.pdf

https://www.cybintsolutions.com/10-cybersecurity-trends-to-watch/

vt ka
- küber-
- küberturvalisus
- virtuaalreaalsus