AKIT
English Eesti

cyberspace

küberruum

(sõna algallikas on küberpunki klassiku William Gibsoni "Neuromancer")

(1) populaarne tähendus
inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga tekitatav virtuaalne keskkond (peamiselt) Internetis, sageli Interneti sünonüüm; koondumine mitmesugustesse suhtlusgruppidesse paneb osalejad käituma kõiki oma naabreid tundvate külaelanikena

(2) infoturbes, ISO/IEC 27032: inimeste, tarkvara ja teenuste interaktsiooniga Internetis temaga ühendatud tehniliste vahendite ja võrkude abil tekitatav liitkeskkond, mis ei eksisteeri mingil füüsilisel kujul

(3) riikliku julgeoleku kontekstis
infokeskkonna globaalne piirkond, mille moodustab infosüsteemide üksteisest sõltuvate taristute võrk, millesse kuuluvad Internet, sidevõrgud, arvutisüsteemid ning sisseehitatud protsessorid ja kontrollerid
(NIST määratlus 2013, põhineb USA kaitseministeeriumi "kuni korralduseni"määratlusel aastast 2008)