AKIT
English Eesti

cybersecurity (1)

küberturve (1); küberturvalisus

olemus
küberruumi infoturve

kontekst
-- paaris spetsiifilises mudelis kasutatav mõiste, mis on vastuolus sarja 27000 aluseks oleva mudeliga ja ka iseendaga
- sarjas erandlik 27032 esindab väga ilmselt Interneti meelelahutuslikku ja olmelist külge (sotsiaalvõrke, mänge, poodlust, digitaalraha jms)

määratlusi
ISO/IEC 27032:
teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse
säili(ta)mine küberruumis;
võib hõlmata ka muid omadusi, näiteks
autentsust, jälitatavust, salgamatust ja töökindlust

ISACA:
(i) infovarade kaitse arvestades ohte informatsioonile,
mida töödeldakse, talletatakse ja edastatakse
võrgustatud infosüsteemides
(ii) erinevalt infoturbest, mis käsitleb teavet sõltumatult selle vormist, keskendub küberturve digitaalvaradele

täpsemalt
https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-cyber-security-and-information-security

https://www.ecpi.edu/blog/whats-difference-between-network-security-cyber-security

https://www.secureworks.com/blog/cybersecurity-vs-network-security-vs-information-security

https://hostingninja.com/blog/cybersecurity-statistics-2020/

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf

vt ka
- küberkaitse
- küberturve (2)
- küberturve (3)
- küberohutus