AKIT
English Eesti

cybersecurity (1)

küberturve (1); küberturvalisus

olemus
küberruumi infoturve -- paaris spetsiifilises mudelis kasutatav mõiste, mis on vastuolus sarja 27000 aluseks oleva mudeliga ja ka iseendaga; sarjas erandlik 27032 esindab väga ilmselt Interneti meelelahutuslikku ja olmelist külge (sotsiaalvõrke, mänge, poodlust, digitaalraha jms)

määratlusi
ISO/IEC 27032: teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säili(ta)mine küberruumis; võib hõlmata ka muid omadusi, näiteks autentsust, jälitatavust, salgamatust ja töökindlust

ISACA: infovarade kaitse arvestades ohte teabele, mida töödeldakse, talletatakse ja edastatakse võrgustatud infosüsteemides

ISACA: erinevalt infoturbest, mis käsitleb teavet sõltumatult selle vormist, keskendub küberturve digitaalsete varadele

https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-cyber-security-and-information-security

https://www.ecpi.edu/blog/whats-difference-between-network-security-cyber-security

https://www.secureworks.com/blog/cybersecurity-vs-network-security-vs-information-security