AKIT
English Eesti

cybersecurity (3)

küberturve (3)

Õ:selles tähenduses pole põhjust eelistada ameerikalikku nimetust rahvusvahelisele standardterminile, niisiis on ka eesti keeles mõistlik nimetada infoturbeks

olemus
infoturbe vaste USA riigiasutustes

määratlusi
USA presidendi direktiivis NSPD-54: arvutite, elektronsidesüsteemide, elektronsideteenuste, traatside ja elektronside, sealhulgas neis sisalduva teabe kahjustuste vältimine, kaitse ja taaste nende käideldavuse, tervikluse, autentsuse, konfidentsiaalsuse ja salgamatuse tagamiseks

NIST jt: tegevus, protsess või võime kaitsta info- ja sidesüsteeme ning neis olevat teavet kahjustuse, lubamatu kasutamise või muutmise eest; küberruumi ja selles tegutsemise turvalisust puudutavad strateegiad, poliitikad ja standardid; hõlmavad ohtude vähendamist, nõrkuste vähendamist, peletamist, rahvusvahelist osalust, intsidentidele reageerimist, elastsust ning taastepoliitikaid ja -toiminguid, arvutivõrgu kasutamist, teabe tagamist, õiguskaitset, diplomaatiat, riigikaitset ja luuret ülemaailmse info- ja sidetaristu turvalisuse ja stabiilsuse aspektist

Bishop Fox. Cybersecurity style guide:
"Seda terminit või terminit infosec kasutavad sõjatööstus ja riigiametnikud. Ala spetsialistid seda ei poolda, kuid kasutavad seda avalikkusele seletamiseks, nagu käesoleva dokumendi pealkirjas. Me eelistame terminit information security."

täpsemalt
http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-181/sp800_181_draft.pdf