AKIT
English Eesti

cybersafety

küberohutus

olemus
inimeste kaitstus võrguohtude eest,
eeskätt küberkiusamise jms kontekstis

ISO/IEC 27032:
kaitstus küberruumis
-- füüsiliste
-- sotsiaalsete
-- vaimsete
-- rahaliste
-- poliitiliste
-- emotsionaalsete
-- kutsealaste
-- psühholoogiliste
-- hariduslike
-- muud liiki
soovimatute sündmuste, st
-- tõrgete
-- kahjustuste
-- vigade
-- õnnetuste
-- kahjude
või nende tagajärgede eest:
-- näiteks inimeste või varade kaitstus
tervisekahjustust või majanduslikku kahju
põhjustava sündmuse või ohule avatuse eest
-- ohutus tähendab siin kindlustatust mingi ohuagendi põhjustatud kahjuliku toime eest

ülevaateid
https://www.telstra.com.au/content/dam/tcom/seniors/pdf/beginners-intro-cybersafety.pdf

https://bullyingnoway.gov.au/Resources/FactSheets/Documents/bnw-info-sheet-cybersafety.pdf

vt ka
- küberkiusamine
- küberturvalisus
- ohutus
- ohutusmeede
- ohutustehniline süsteem