AKIT
English Eesti

safety

ohutus

olemus
süsteemi, toote, protsessi vms omadus mitte kahjustada oma sisemisi ega väliseid olemeid:
- erinevalt turvalisusest puudutab eelkõige inimeste elu ja tervise kaitstust ja
- eelkõige õnnetusohtude toime eest

standardmääratlusi

ISO 30000: selline kord, tingimustik ja töökeskkond, et kõik töötajate, ajutise tööjõu, allettevõtjate, juhtide, külastajate ja muude töökohal viibivate isikute heaolu mõjutavad tingimused ja tegurid vastaksid nõutavatele töötervishoiu ja -ohutuse normidele ning oleksid vabad lubamatust riskist või kahjustusest või vastaksid mingile poliitika, sihtide või eesmärkidega määratud kõrgemale normile

ISO/IEC/IEEE: ootus, et süsteem määratud tingimustel ei vii seisundisse, kus inimelu, tervis, omand või keskkond oleks ohustatud

IEC 80000: füüsilise vahendi või protseduuri omadus, mis määrab, kui suurt kahjustust ta saab tekitada inimes(t)ele, ning piirab seda mehhanismide, protseduuride, eeskirjade ja lubatavate töölävedega

ISO/IEC TR 27019: talitluse ohutus

ohutus vs turvalisus
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM559599.pdf

vt ka
- digiohutus
- harjutuse ohutusjuht
- kemikaali ohutuskaart
- kiirguskaitse
- küberohustaja
- küberohutus
- netiohutus
- ohutu
- ohutusblokeering
- ohutuskava
- ohutuslävi
- ohutusmeede
- ohutusrežiim
- ohutussüsteemid
- ohutusvaru
- ohutusvõrk
- tuleohusignalisatsioon
- tuleohutus
- tuleohutusinspektor
- õnnetusoht
- õnnetusohtude kaalutlemine