safety

ohutus

Õ: ei ole turvalisuse sünonüüm

olemus
süsteemi, toote, protsessi vms omadus
mitte kahjustada oma sisemisi ega väliseid olemeid,
erinevalt turvalisusest puudutab eelkõige
inimeste elu ja tervise kaitstust ja
eelkõige õnnetusohtude toime eest

ISO/IEC/IEEE 24765:
ootus, et süsteem määratud tingimustel ei vii seisundisse,
kus inimelu, tervis, omand või keskkond oleks ohustatud
=
expectation that a system does not, under defined conditions, lead to a state in which human life, health, property, or the environment is endangered

ohutus vs turvalisus
https://learningenglish.voanews.com/a/differences-between-security-and-safety-/5791194.html

https://www.perforce.com/blog/kw/software-safety-vs-security-whats-different

https://spencercoursen.medium.com/safety-vs-security-understanding-the-difference-may-soon-save-lives-71ac2e7517c3

https://www.differencebetween.com/difference-between-safety-and-vs-security/

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Safety

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Occupational_safety_and_health

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf

https://pria-academy.org/pluginfile.php/557/mod_resource/content/1/Unit_1_-_Introduction_to_Occupational_Health_and_Safety.pdf

https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/20306/guidetomachinery-equipmentsafety.pdf

standardid
https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_45001

vt ka
- digiohutus
- harjutuse ohutusjuht
- kemikaali ohutuskaart
- kiirguskaitse
- küberohustaja
- küberohutus
- netiohutus
- ohutu
- ohutusblokeering
- ohutuskava
- ohutuslävi
- ohutusmeede
- ohutusrežiim
- ohutussüsteemid
- ohutusvaru
- ohutusvõrk
- tuleohusignalisatsioon
- tuleohutus
- tuleohutusinspektor
- turvalisus
- õnnetusoht
- õnnetusohtude kaalutlemine

Toimub laadimine

safety

ohutus

Õ: ei ole turvalisuse sünonüüm

olemus
süsteemi, toote, protsessi vms omadus
mitte kahjustada oma sisemisi ega väliseid olemeid,
erinevalt turvalisusest puudutab eelkõige
inimeste elu ja tervise kaitstust ja
eelkõige õnnetusohtude toime eest

ISO/IEC/IEEE 24765:
ootus, et süsteem määratud tingimustel ei vii seisundisse,
kus inimelu, tervis, omand või keskkond oleks ohustatud
=
expectation that a system does not, under defined conditions, lead to a state in which human life, health, property, or the environment is endangered

ohutus vs turvalisus
https://learningenglish.voanews.com/a/differences-between-security-and-safety-/5791194.html

https://www.perforce.com/blog/kw/software-safety-vs-security-whats-different

https://spencercoursen.medium.com/safety-vs-security-understanding-the-difference-may-soon-save-lives-71ac2e7517c3

https://www.differencebetween.com/difference-between-safety-and-vs-security/

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Safety

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Occupational_safety_and_health

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf

https://pria-academy.org/pluginfile.php/557/mod_resource/content/1/Unit_1_-_Introduction_to_Occupational_Health_and_Safety.pdf

https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/20306/guidetomachinery-equipmentsafety.pdf

standardid
https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_45001

vt ka
- digiohutus
- harjutuse ohutusjuht
- kemikaali ohutuskaart
- kiirguskaitse
- küberohustaja
- küberohutus
- netiohutus
- ohutu
- ohutusblokeering
- ohutuskava
- ohutuslävi
- ohutusmeede
- ohutusrežiim
- ohutussüsteemid
- ohutusvaru
- ohutusvõrk
- tuleohusignalisatsioon
- tuleohutus
- tuleohutusinspektor
- turvalisus
- õnnetusoht
- õnnetusohtude kaalutlemine

Palun oodake...

Tõrge

safety

ohutus

Õ: ei ole turvalisuse sünonüüm

olemus
süsteemi, toote, protsessi vms omadus
mitte kahjustada oma sisemisi ega väliseid olemeid,
erinevalt turvalisusest puudutab eelkõige
inimeste elu ja tervise kaitstust ja
eelkõige õnnetusohtude toime eest

ISO/IEC/IEEE 24765:
ootus, et süsteem määratud tingimustel ei vii seisundisse,
kus inimelu, tervis, omand või keskkond oleks ohustatud
=
expectation that a system does not, under defined conditions, lead to a state in which human life, health, property, or the environment is endangered

ohutus vs turvalisus
https://learningenglish.voanews.com/a/differences-between-security-and-safety-/5791194.html

https://www.perforce.com/blog/kw/software-safety-vs-security-whats-different

https://spencercoursen.medium.com/safety-vs-security-understanding-the-difference-may-soon-save-lives-71ac2e7517c3

https://www.differencebetween.com/difference-between-safety-and-vs-security/

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Safety

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Occupational_safety_and_health

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_093550.pdf

https://pria-academy.org/pluginfile.php/557/mod_resource/content/1/Unit_1_-_Introduction_to_Occupational_Health_and_Safety.pdf

https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/20306/guidetomachinery-equipmentsafety.pdf

standardid
https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_45001

vt ka
- digiohutus
- harjutuse ohutusjuht
- kemikaali ohutuskaart
- kiirguskaitse
- küberohustaja
- küberohutus
- netiohutus
- ohutu
- ohutusblokeering
- ohutuskava
- ohutuslävi
- ohutusmeede
- ohutusrežiim
- ohutussüsteemid
- ohutusvaru
- ohutusvõrk
- tuleohusignalisatsioon
- tuleohutus
- tuleohutusinspektor
- turvalisus
- õnnetusoht
- õnnetusohtude kaalutlemine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!