safety plan

ohutuskava

olemus
sõltuvalt kontekstist võib sisaldada meetmeid
näiteks
- tööohutuseks
- tuleohutuseks
- tervisekaitseks
- kaitseks perevägivalla eest

näiteid
ISO 2394, 8930 jm:
kava, mis rajatise ohutuse tagamiseks spetsifitseerib
- soorituse eesmärgid,
- arvessevõetavad rajatise ohustsenaariumid,
- kõik senised ja tulevased meetmed
(projekteerimisel, ehitamisel, kasutamisel,
näiteks seire)
=
plan specifying the performance objectives, the hazard scenarios to be considered for the structure, and all present and future measures (design, construction, or operation, e.g. monitoring) to ensure the safety of the structure

https://www.geoforward.com/safely-forward-construction-health-and-safety-plan/

https://www.andersoneng.com/what-is-an-environmental-safety-plan/

Toimub laadimine

safety plan

ohutuskava

olemus
sõltuvalt kontekstist võib sisaldada meetmeid
näiteks
- tööohutuseks
- tuleohutuseks
- tervisekaitseks
- kaitseks perevägivalla eest

näiteid
ISO 2394, 8930 jm:
kava, mis rajatise ohutuse tagamiseks spetsifitseerib
- soorituse eesmärgid,
- arvessevõetavad rajatise ohustsenaariumid,
- kõik senised ja tulevased meetmed
(projekteerimisel, ehitamisel, kasutamisel,
näiteks seire)
=
plan specifying the performance objectives, the hazard scenarios to be considered for the structure, and all present and future measures (design, construction, or operation, e.g. monitoring) to ensure the safety of the structure

https://www.geoforward.com/safely-forward-construction-health-and-safety-plan/

https://www.andersoneng.com/what-is-an-environmental-safety-plan/

Palun oodake...

Tõrge

safety plan

ohutuskava

olemus
sõltuvalt kontekstist võib sisaldada meetmeid
näiteks
- tööohutuseks
- tuleohutuseks
- tervisekaitseks
- kaitseks perevägivalla eest

näiteid
ISO 2394, 8930 jm:
kava, mis rajatise ohutuse tagamiseks spetsifitseerib
- soorituse eesmärgid,
- arvessevõetavad rajatise ohustsenaariumid,
- kõik senised ja tulevased meetmed
(projekteerimisel, ehitamisel, kasutamisel,
näiteks seire)
=
plan specifying the performance objectives, the hazard scenarios to be considered for the structure, and all present and future measures (design, construction, or operation, e.g. monitoring) to ensure the safety of the structure

https://www.geoforward.com/safely-forward-construction-health-and-safety-plan/

https://www.andersoneng.com/what-is-an-environmental-safety-plan/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!