AKIT
English Eesti

hazard (2)

stiihiline oht, õnnetusoht