AKIT
English Eesti

Internet safety

netiohutus

olemus
ISO/IEC 27032: kaitstus Internetis:
------ füüsiliste
------ sotsiaalsete
------ vaimsete
------ rahaliste
------ poliitiliste
------ emotsionaalsete
------ kutsealaste
------ psühholoogiliste
------ hariduslike
------ muud liiki
--- tõrgete
--- kahjustuste
--- vigade
--- õnnetuste
--- kahjude
--- või nende tagajärgede
--- või kõigi muude soovimatuiks osutuda võivate sündmuste
eest

vt ka
- netiturvalisus
- ohutus
- turvalisus