AKIT
English Eesti

Internet security

netiturve; netiturvalisus

olemus
ISO/IEC 27032: teabe
- konfidentsiaalsuse
- tervikluse
- käideldavuse
säili(ta)mine Internetis

vt ka
- netiohutus
- ohutus
- turvalisus