AKIT
English Eesti

exercise safety officer

harjutuse ohutusjuht

olemus
ISO 22300:
isik, kes peab tagama, et
kõik toimingud harjutuse ja testimise käigus
sooritataks ohutult ning
soovitavalt osaleb harjutuses ja testimises
plaanimisest kuni järelvestlusteni

näide
https://www.hsdl.org/?view&did=771240