AKIT
English Eesti

safety factor

varutegur; tugevusvaru; ohutusvaru

olemus
(a) tehnikas:
ülekoormusetaluvust iseloomustav tegur,
projekteerimisel rakendatakse lisatugevduseks, mis
- korvab määramatusi
- arvestab haruldasi erijuhte

ISO/TR 16576:
parandustegur, mida rakendatakse arvutatud väärtustele,
et korvata määramatust meetodites, arvutustes,
lähteandmetes ja eeldustes
=
multiplicative adjustment applied to calculated values to compensate for uncertainty in methods, calculations, input data and assumptions

https://en.wikipedia.org/wiki/Factor_of_safety

(b) krüptograafias
kontekstist sõltuv tehnilise varuteguri analoog

Biham's safety factor:
the ratio of the number of rounds in the cipher,
divided by the largest number of rounds that have been successfully attacked so far