AKIT
English Eesti

processor (1)

protsessor (1)

olemus
määratletud andmetöötlusoperatsioone sooritav

(1a) riistvarakomponent (mikroprotsessor, graafikaprotsessor, signaaliprotsessor)

(1b) tarkvaraüksus (tekstiprotsessor, semantikaprotsessor)

ISO/IEC 2382: käske tõlgendav ja täitev funktsionaalüksus