AKIT
English Eesti

processor (1)

protsessor (1)

olemus
funktsionaalüksus, mis sooritab
andmetöötlusoperatsioone

(1a) riistvarakomponent, näiteks
mikroprotsessor, graafikaprotsessor, signaaliprotsessor

(1b) tarkvaraüksus, näiteks
tekstiprotsessor, semantikaprotsessor

ISO/IEC 2382:
käske tõlgendav ja täitev funktsionaalüksus