AKIT
English Eesti

icon

ikoon

olemus

(1) arvutialal
ISO/IEC/IEEE 24765 jt: ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mis esindab arvutisüsteemi mingit funktsiooni

ISO/IEC 24738: ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mis esindab arvutisüsteemi mingit funktsiooni või atribuuti

ISO/IEC TR 20007: arvutisüsteemi mingit funktsiooni esitav sümbol(ikombinatsioon); arvutisüsteemi mingit objekti või funktsiooni esindav kasutajaliidese süsmbol või objekt

ISO/IEC 2382: ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mida kasutaja saab mingi funktsiooni või tarkvararakenduse valimiseks osutada mingi seadisega, näiteks hiirega; harilikult mingi piltesitus

näiteid
https://www.istockphoto.com/vector/contact-icons-gm484361086-71249411?esource=SEO_GIS_CDN_Redirect

https://image.freepik.com/free-vector/set-of-web-and-technology-development-icons_1325-41.jpg

vt ka
- leheikoon
- ruutikoon

(2) millegi üldtunnustatud sümbol

näiteid
- ajastuikoon
- kultuuriikoon

(3) pühapilt

näide
http://cdn.shopify.com/s/files/1/1136/4188/products/Orthodox_icon_of_Theotokos_End_of_Sorrow_grande.jpg?v=1507065713