AKIT
English Eesti

icon

ikoon

olemus
(1) arvutialal
ISO/IEC/IEEE 24765 jt:
ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mis
esindab arvutisüsteemi
mingit funktsiooni
ISO/IEC 24738:
ekraanil kuvatav graafiline sümbol, mis
esindab arvutisüsteemi
mingit funktsiooni või atribuuti
ISO/IEC TR 20007:
sümbol(ikombinatsioon),
kasutajaliidese sümbol või objekt,
esindab arvutisüsteemi
mingit funktsiooni või objekti
ISO/IEC 2382:
ekraanil kuvatav graafiline sümbol,
harilikult mingi piltesitus,
mida kasutaja saab mingi
funktsiooni või rakenduse valimiseks
osutada mingi seadisega,
näiteks hiirega
https://duckduckgo.com/?q=icons&t=h_&iax=images&ia=images
https://en.wikipedia.org/wiki/Icon_(computing)
vt ka
- leheikoon
- ruutikoon

(2) millegi üldtunnustatud sümbol:
- ajastuikoon
- kultuuriikoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_icon

(3) pühapilt
https://en.wikipedia.org/wiki/Icon