AKIT
English Eesti

authorized restriction

ametlik piirang

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
authorized restriction on information access --
-- teabepääsu ametlik piirang
court-authorized restriction of the rights of a patient --
-- patendiõiguste kohtulik piirang