AKIT
English Eesti

authorization (1)

volitamine

Õ:autoriseerimiseks nimetada on tugevalt eksitav, enamasti pole üldse seotud autorlusega

olemus
varadesse puutuva
pääsu- või toiminguõiguse andmine

ISO 7498:
õiguste andmine, näiteks
juurdepääsu andmine pääsuõiguste alusel

ISO/IEC TR 26927:
teatud sooritamisõiguste või rolli määramine
autenditud kasutajale või olemile

vt ka
- autoriseerimine