AKIT
English Eesti

authorization (1)

volitamine

Õ:autoriseerimiseks nimetada on tugevalt eksitav, enamasti pole üldse seotud autorlusega

olemus
varadesse puutuva pääsu- või toiminguõiguse andmine

ISO 7498: õiguste andmine, sealhulgas pääsu andmine pääsuõiguste alusel

ISO/IEC TR 26927: teatud sooritamisõiguste või rolli määramine autenditud kasutajale või olemile