AKIT
English Eesti

authorization (1)

volitamine

Õ:autoriseerimiseks nimetada on tugevalt eksitav, enamasti pole üldse seotud autorlusega

olemus
varadesse puutuva pääsu- või toiminguõiguse andmine

ISO 7498:
õiguste andmine, näiteks juurdepääsu andmine pääsuõiguste alusel

ISO/IEC TR 26927:
teatud sooritamisõiguste või rolli määramine autenditud kasutajale või olemile

vt ka
- autoriseerimine