AKIT
English Eesti

acceptable use

lubatav kasutamine

olemus
kasutamispoliitikale vastav kasutamine
=
use according to the acceptable use policy