AKIT
English Eesti

acquisition cost

soetusväärtus

olemus
soetatava vara hind, koos kontekstist sõltuvate
hankimiskuludega

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/acquisition-cost

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_acquisition_cost