AKIT
English Eesti

anomalous

anomaalne

tavalisest, normaalsest või oodatavast erinev