AKIT
English Eesti

abominable environment

karm keskkond

saaste, tolmu, korrosiooni, külmumise vms tõttu ohtlik füüsiline keskkond