AKIT
English Eesti

abominable environment

karm keskkond

olemus
kontekstist sõltuvalt ohtlik füüsiline keskkond

ohuallikate näiteid
- saaste
- tolm
- korrosioon
- külmumine