AKIT
English Eesti

arithmetic mean

aritmeetiline keskmine

arvväärtuste \(x_1, x_2, \ldots, x_n\) summa jagatis nende väärtuste koguarvuga:
\(\frac{x_1 + x_2 + \ldots +x_n}{n}\)