AKIT
English Eesti

arithmetic mean

aritmeetiline keskmine

arvväärtuste summa jagatis nende väärtuste koguarvuga:
AM (x) = (x1 + x2 + ... +xn)/n