AKIT
English Eesti

arithmetic mean

aritmeetiline keskmine

olemus
arvväärtuste x1,x2,..., xn summa
ja nende väärtuste arvu jagatis:
\(\frac{x_1 + x_2 + \ldots +x_n}{n}\)

vt ka
- geomeetriline keskmine
- harmooniline keskmine
- kaalutud keskmine
- keskmine
- lõikekeskmine
- ruutkeskmine