AKIT
English Eesti

weighted average*

kaalutud keskmine