AKIT
English Eesti

weighted average

kaalutud keskmine